top of page

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı Nedir?

Günlük hayatın koşturmacasında çocuğunuzun büyüme ve bağımsızlaşma yolunda ihtiyaç duyduğunuz desteği, ihtiyaç duyduğunuz anda almak için zaman bulmak zor olabilir. Anne babalığımızı deneyimlerken bazı yaşantılarımızla barışmamız, kendimizi onarmamız gerekir ki çocuğumuzun ya da çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkileyebilelim. Ebeveyn danışmanlığı bu noktada ebeveynlere, verilen profesyonel bir destektir. Aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı çocuğunuzun gelişim döneminin özelliklerini ve bu dönemde neye ihtiyaç duyduğu bilgisini vermeyi hedefler.

Ebeveyn Danışmanlığı Çalışma Alanları

  • Aile İçi Etkili İletişim Becerileri

  • Özgüven Sahibi Çocuk Yetiştirme

  • Öz disiplin Alışkanlıkları Olan Çocuk Yetiştirme

  • Çocuğun İhtiyaçlarını ve Söylediklerinin Altında Yatanları Fark edebilme

  • Çocukla İlgili Kaygıları Yönetebilme

  • Öfke, Kaygı ve Korkuları Doğru Biçimde İfade Edebilme

  • Ayrılık/Boşanma Durumunda Çocukla İletişim

  • Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen ve Sorumluluk Alabilen Çocuk Yetiştirme

  • Ebeveyn Olmanın Sorumlulukları ile Tükenmeden Baş edebilme

Hamilelik Dönemi ve 0-2 Yaş Ebeveyn Danışmanlığı
Hamilelik dönemi ebeveyn danışmanlığı; hamilelik döneminde annenin stresiyle başa çıkabilmesi, stresini düzenleyebilmesi, karı-koca olarak bu süreçte birbirlerine nasıl destek olacakları, birbirlerini nasıl rahatlatacakları, anne ve baba adayının duygusal olarak anne ve baba olmaya hazırlanması, bebek doğduktan sonra oluşabilecek krizler ve bu krizleri nasıl yönetecekleri konusunda bilgilenmeleri ve deneyimlerini genişletme amacıyla verilen danışmanlık hizmetidir.

Bebek doğduktan sonra, 0-2 yaş dönemine yönelik ebeveyn danışmanlığında; bebekle kurulacak güvenli ve sağlıklı anne bebek ilişkisi, bebeklik dönemi gelişim özellikleri, bebeğin anneyle güvenli bağ kurmasını sağlamak amacıyla güvenli, sağlıklı ve işlevsel ebeveynlik becerilerinin kazandırılması, bebeğin uyku, yeme düzeni, hem fiziksel hem duygusal olarak bebeğin anneden nasıl besleneceği, babanın bu süreçte anneye nasıl destek olacağı ve evde değişen yeni sisteme yani bebekli sisteme anne babanın uyumunu sağlama ve üst ailelerle ilişkinin yeniden düzenlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilir.

Çocuk (2-12) Yaş Ebeveyn Danışmanlığı
2-12 yaş arası çocukların gelişim özellikleri hakkında bilgi verilmesi, çocukların yaşına göre beklentilerin düzenlenmesi, okula başlama, ders çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal becerilerini güçlendirme, aile içi dinamiklerin çocuk üzerindeki etkisi, boşanma durumunda çocukla ilgili düzenlemelerin yapılması, okul, il vb. çocuğun ortamının değiştiği durumlar, çocuk travmatik bir olay yaşadığında yapılabilecek yardım ve destek müdahaleleri, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında ve çocuğu etkileyen ve ilgilendiren çok çeşitli konularda ailelere verilen ebeveyn danışmanlığı hizmetidir.

Ergen (12-18) Ebeveyn Danışmanlığı

12-18 yaş arası ergenlik dönemi gelişim özellikleri, ergenlik döneminde anne babayla olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, aile içi kuralların yeniden düzenlenmesi, ergenin yaşadığı kimlik bulma süreci, okul ve ders süreçleri, ergenlik döneminde riskli davranışları ayırt edilmesi, ergenlik döneminde ortaya çıkan krizleri ebeveynlerin nasıl yöneteceği, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında ve ergeni etkileyen ve ilgilendiren çok çeşitli konularda verilen ebeveyn danışmanlığı hizmetidir.

bottom of page